Privacy

Bescherming van gegevens

fitnessRAW is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. fitnessRAW houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is fitnessRAW te Rotterdam. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.


Verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een product of dienst. Deze gegevens worden door fitnessRAW gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante producten en/of diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken door onderstaand formulier in te vullen en te retourneren.

Navigatie